Μουσείο SUZHOU

Κατάλογος της ατομικής αναδρομικής έκθεσης στο μουσείο SUZHOU, στο Suzhou, Κίνα, Ιανουάριος 2012