ΕΓΚΩΜΙΟΝ

Κατάλογος της ατομικής έκθεσης στη C John Gallery στο Λονδίνο