ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

  • 1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΧΧ PREMIO DI SULMONA - ITALIA PALAZZO DEL ANUNZIATA
  • EIΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ OZAKA TRIENNALE 93
  • ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ YOUNG EUROPEAN ARTISTS ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΒΕΛΓΙΟ 1992
  • ΔΙΑΚΡΙΣΗ YOUNG EUROPEAN ARTISTS 90